Skip to content ↓

O bibliotece

Książki
ponad
38 100
woluminów

Czasopisma
ponad
2 200
woluminów

Zbiory specjalne
ponad
700
woluminów
(w tym ponad 300 prac doktorskich bronionych na WIMiR)

Początki Biblioteki Wydziałowej

Biblioteka Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki została powołana decyzją Rektora AGH z dnia 1.XII.1995 r. i powstała w wyniku połączenia czterech bibliotek katedralnych:

 • Katedry Podstaw Budowy i Eksploatacji Maszyn,
 • Katedry Maszyn Górniczych i Urządzeń Utylizacji Odpadów,
 • Katedry Urządzeń Technologicznych i Ochrony Środowiska,
 • Katedry Mechaniki i Wibroakustyki.                             

Uroczyste otwarcie nowej siedziby Biblioteki Wydziałowej miało miejsce dnia 17.XII.2010 r. Przecięcia wstęgi dokonali ówczesny Rektor AGH prof. Antoni Tajduś oraz Dziekan Wydziału prof. Janusz Kowal.

Lokalizacja

Biblioteka mieści się w pawilonie B-3 na parterze.
W jej skład wchodzi:

 • wypożyczalnia,
 • czytelnia,
 • magazyn,
 • hol ze stanowiskami komputerowymi z dostępem do Internetu.                         

 

Księgozbiór

W wypożyczalni i czytelni książki ułożone są alfabetycznie wg działów, do których czytelnik ma wolny dostęp.

Tematyka zbiorów:

 • akustyka,
 • automatyka i sterowanie,
 • budowa i eksploatacja maszyn,
 • energetyka,
 • informatyka,
 • materiałoznawstwo,
 • mechanika,
 • mechatronika,
 • podstawy konstrukcji maszyn,
 • robotyka,
 • termodynamika,
 • wytrzymałość materiałów i inne. 

Ochrona i identyfikacja księgozbioru

Biblioteka WIMiR posiada nowoczesny system ochrony i identyfikacji księgozbioru firmy ARFIDO, połączony z systemem bibliotecznym PATRON firmy MOL. Technologia RFID (Radio Frequency Identification) ułatwia zarządzanie zbiorami bibliotecznymi oraz zabezpiecza je przed kradzieżą.

Bezobsługowe wypożyczanie i zwrot książek

Dzięki urządzeniom firmy ARFIDO takim jak self -check i wrzutnia, czytelnik ma możliwość samodzielnego wypożyczania i zwrotu książek.

Dostępność architektoniczna

Biblioteka dysponuje windą przeznaczoną dla osób niepełnosprawnych.

Stopka